ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΝΙΑΙA ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΝΙΑΙA ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

       Λόγω των ειδικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του κορωναϊού από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακβέρνησης εκδόθηκε  εγκύκλιος για την παροχή εξ αποστάσεως δυνατότητας στους πολίτες να συντάσουν απαραίτητα έγγρφα ηλεκτρονικά και να  τα αποστέλλουν στους φορείς που επιθυμούν, Την εγκύκλιο μπορείτε να τη δείτε εδώ. Μεταξύ των υπηρεσιών που περιαμβάνονται είναι ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, η ηλεκτρονική εξοσιοδότηση, η άυλη συνταγογράφηση.