ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. ΤΟ "ΧΕΙΣ (ΣΤ΄ΤΑΞΗ)

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. ΤΟ "ΧΕΙΣ (ΣΤ΄ΤΑΞΗ)

          Το ξέρω, το βλέπω! Ξεχωρίζεις .... Είσαι καλός σε....

         Κάθε παιδί τράβηξε από την κληρωτίδα ένα όνομα ενός συμμαθητή του. Έπειτα σκέφτηκε σε τι ξεχωρίζει το συγκεκριμένο παιδί. Κατόπιν, σηκώθηκαν όλα τα παιδιά και αφού αφέθηκαν για λίγα λεπτά στη μουσική έπειτα κόλλησε ο καθένας το χαρτάκι που έγραψε στην πλάτη του παιδιού, το όνομα του οποίου είχε τύχει. Στο τέλος, όλοι μας μάθαμε σε τι είμαστε καλοί μέσα από τα μάτια των γύρω μας. Κι ήταν τόσο όμορφες οι καλές κουβέντες!