"ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ" 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

"ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ" 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ

            Το video αποτελεί δείγμα από το 1ο εργαστήριο δεξιοτήτων της ΣΤ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού. Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ΛΑΦΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑΣ δημιούργησαν ένα λεύκωμα ενσυναίσθησης στα πλαίσια του 1ου εργαστηρίου δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023.