ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σχολείο θα παραδώσει τους τίτλους προόδου και σπουδών.

        Λόγω των πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά της διασποράς του COVID-19 οι τίτλοι θα δοθούν στους/στις μαθητές/τριες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

        Στα πλαίσια της αποφυγής του συγχρωτισμού η προσέλευση των μαθητών/τριών θα γίνει ως εξής:

08:30-08:45: Προσέρχονται οι μαθητές/τριες των Α1, Α2, Δ1, Δ2 και ΣΤ2 τάξεων.

09:00-09:15: Προσέρχονται οι μαθητές/τριες των Β, Γ, Ε1, Ε2 και ΣΤ1 τάξεων.

Η είσοδος των μαθητών/τριών θα γίνει από τις πόρτες που χρησιμοποιούσαν όλη τη σχολική χρονιά.

 

                                                                ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

                                                          Σύλλογος Διδασκόντων

                                                       2ου Δημ. Σχολείου Ελληνικού