ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

         Όπως ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας άρχισε η προεργασία για την κατάταξη των μαθητών που το Σχολ. Έτος 2018-2019 φοιτούν στη ΣΤ΄ τάξη στα Γυμνάσια της περιοχής. Προκειμένου να γίνει αυτό καλούνται οι γονείς των μαθητών να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν στο σχολείου μέχρι τις 24/10/18 Υπεύθυνη Δήλωση που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή και η οποία μοιράστηκε στους μαθητές.

          ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ.