ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

        Όπως ενημερωθήκαμε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας άρχισε η προεργασία για την κατάταξη των μαθητών που το Σχολ. Έτος 2019-2020 φοιτούν στη ΣΤ΄ τάξη στα Γυμνάσια της περιοχής. Προκειμένου να γίνει αυτό καλούνται οι γονείς των μαθητών να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν στο σχολείου μέχρι τις 29/10/19 Υπεύθυνη Δήλωση που βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή και η οποία μοιράστηκε στους μαθητές. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία παρακαλούμε να προσκομιστούν σχετικά  έγγραφα. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ. Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τη δείτε και εδώ.