ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

           Οι μαθητές και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού σας εύχονται

 Κ Α Λ Ο    Π Α Σ Χ  Α           και

Χ  Ρ  Ο  Ν  Ι  Α     Π  Ο   Λ   Λ   Α