ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

              Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας εύχεται σε μαθητές και γονείς ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.