Η ΣΤ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ

Η ΣΤ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ

      Την Τετάρτη 15 Μαϊου 2019 η ΣΤ τάξη θα επισκεφτεί το κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι όπου οι μαθητές θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικόπρόγραμμα με θέμα το δάσος. Στους πολύ όμορφα διαμορφωμένους χώρους του κτήματος οιμαθητές θα συναντήσουν πραγματικά ένα δάσος στο κέντρο της πόλης και με τη σχετική καθοδήγηση θα ενημερωθούν για θέματα γεωπονικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.