ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

        Οι μαθητές της Δ΄ τάξης πρέπει έως την Παρασκευή  20/9/19 να έχουν προσκομίσει στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Ακολουθώντας στην ιστοσελίδα μας τη διαδρομή ΣΧΟΛΕΙΟ - ΑΔΥΜ μπορείτε να  κάνετε λήψη του αρχείου στον Υπολογιστή σας.