ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 Όσοι από τους γονείς μαθητών των  Ε΄και ΣΤ τάξεων επιθυμούν να αποχωρούν τα παιδιά τους μετά τη λήξη του ωραρίου μόνα τους από το σχολείο πρέπει να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Υπεύθυνες Δηλώσεις. Αυτές μπορούν να τις ζητήσουν από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

 

Όπως έχουν ενημερωθεί οι γονείς της Δ΄ τάξης,  πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ, για να μπορούν να συμμετάσχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το σχετικό έντυπο είχε δοθεί στους γονείς στο τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση απώλειας μπορείτε να το ανακτήσετε από την ιστοσελίδα του σχολείου ακολουθώντας τη διαδρομή: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΑΔΥΜ