ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

  Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τον εγκεκριμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες  κα επικαιροποιημένο εσωτερικο κανονισμό του σχολείου μας. Μπορείτε να δείτε και να κάνετε λήψη του εσωτερικού κανονισμού ακολουθώντας τη διαδρομή ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.