Επίσκεψη των Ε΄και Στ΄ τάξεων - Ευγενίδειο Ίδρυμα - "Αιγαίον, η γέννηση ενός αρχιπελάγους"

Επίσκεψη των Ε΄και Στ΄ τάξεων - Ευγενίδειο Ίδρυμα - "Αιγαίον, η γέννηση ενός αρχιπελάγους"

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, οι μαθητές των Ε΄και Στ΄τάξεων επισκέφθηκαν το Ευγενίδειο Ίδρυμα προκειμένου να θαυμάσουν μία μεγάλη έκθεση, με σπάνια εκθέματα και απολιθώματα από σεκόγιες και φοίνικες, δεινοθήρια και νάνους ελέφαντες που έζησαν και χάθηκαν στις κοσμογονικές αλλαγές του Αιγαίου.  Μέσα από αναπαραστάσεις, πλούτο εκθεμάτων, εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό, διαδραστικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και πολλαπλές προβολές εικόνας και ήχου, αναδείχθηκαν τα γεωλογικά μνημεία και αποτυπώθηκε η μοναδική ομορφιά των τοπίων, των νησιών και η εξέλιξη του Αρχιπελάγους εδώ και εκατομμύρια χρόνια.