ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

                 Το σχολείο μας, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.79/2017, πρέπει να ανανεώσει τις εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο δόθηκε σε όλους τους μαθητές που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και το τμήμα Πρωινής Υποδοχής τον Ιούνιο του 2017 νέα δήλωση, η οποία και πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο, ώστε να ανανεωθεί η εγγραφή μέχρι την Παρασκευή 24/11/17. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση  μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού μαθητών ανά τμήμα  η λειτουργία του τμήματος αναστέλλεται (για το τμήμα Πρωινής Υποδοχής  ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία είναι 10, ενώ για τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία είναι 25 ανά τμήμα)