ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

                Το σχολείο μας, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.79/2017, πρέπει να ανανεώσει τις εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο δόθηκε σε όλους τους μαθητές που  έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και το τμήμα Πρωινής Υποδοχής και δεν έχουν διαγραφεί λόγω συνεχόμενων απουσιών, νέα δήλωση η οποία και πρέπει να επιστραφεί στο σχολείο μέχρι την  Πέμπτη 27/2/20.