ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

               Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 οι γονείς των μαητών/τριών μπορούν από τις 08:30 να παραλάβουν τους τίτλους προόδου και σπουδών των μαθητών/τριών μας για το σχολικό έτος 2021-2022 στις αίθουσες διδασκαλίας των τμημάτων.