ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

   Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας οι έλεγχοι του β΄τριμήνου θα επιδοθούν στην τσάντα κάθε μαθητή ξεχωριστά σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο την Παρασκευή 12/6/20 και τη Δευτέρα 15/6/20. Όσον αφορά την ενημέρωση των Α΄ και   Β΄ τάξεων, αυτές μπορούν να γίνουν τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού με την εκπαιδευτικό της τάξης.