ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

                                Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 8/10/19 επεκτείνεται η λειτουργία και του δεύτερου τμήματος  του Ολοήμερου Προγράμματος που αποτελείται από μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Οι μαθητές/τριες από τις τάξεις αυτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή τον Ιούνιο θα αποχωρούν από το σχολείο στις 15:00