ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "Let's do it Greece"

ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "Let's do it Greece"

Το σχολείο μας θέτοντας την ευαισθητοποίηση των μαθητών προτεραιότητα παράλληλα με το διδακτικό του έργο συμμετείχε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων στη δράση "Let'd fo it Greece" αποσπώντας και το σχετικό έπαινο για τη δραστηριότητα περιβαλλοντικής ευαιθητοποίησης. Συγχαρητήρια και πάλι σε όσους συμμετείχαν.