ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

          Σας πληροφορούμε ότι η ενημέρωση γονέων του σχολείου μας για το μήνα Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 13/2/20 στις 13:15.