ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ

              Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θεωρείτε χρήσιμο να επαναλάβουμε μερικούς χρήσιμους βασικούς κανόνες για τη λειτουργία του σχολείου.

ΥΠΟΔΟΧΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

         Για την υποδοχή και την αποχώρηση των μαθητών/τριών θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και τις δύο εισόδους του σχολείου. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β και Γ΄ τάξεων θα εισέρχονται και θα αποχωρούν από την μπροστινή είσοδο του σχολείου, ενώ οι μαθητές/τριες των Δ΄,Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων θα εισέρχονται και θα αποχωρούν από την πλαϊνή είσοδο του σχολείου. Οι μαθητές/τριες μετά την είσοδό των στο σχολείο θα συγκεντρώνονται στο χώρο της πρωινής υποδοχής για την προσευχή και στη συνέχεια συνοδεία των εκπαιδευτικών θα εισέρχονται στις τάξεις.

            ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΘΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟ

         Για την παραλαβή ενός/μιας μαθητή/τριας από τρίτο άτομο εκτός των γονέων του/της χρειάζεται η κατάθεση ή η αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση του σχολείου υπεύθυνης δήλωσης μέσω της σελίδας gov.gr στην οποία θα αναφέρεται το πρόσωπο που θα παραλαμβάνει τον/την μαθητή/τρια. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου  της ταυτοπροσωπίας για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών/τριών. Σε περίπτωση που η παραλαβή από τρίτο άτομο δεν θα είναι μόνιμη, αρκεί μια έγκαιρη τηλεφωνική ενημέρωση του σχολείου, όπως και για κάθετι που θα αλλάξει την καθημερινότητα του/της μαθητή/τριας.

           Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια της Ε΄και ΣΤ΄τάξης επιθυμεί να αποχωρεί μόνος/η του/της χρειάζεται η κατάθεση στη Διεύθυνση του σχολείου υπεύθυνης δήλωσης μέσω της σελίδας gov.gr από τον/την γονέα του/της μαθητή/τριας. Η υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται και στην περίπτωση που κάποιος/α γονέας αδυνατεί να έρθει μέχρι την είσοδο του σχολείου και περιμένει τον/την μαθητή/τρια σε κοντινή απόσταση.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

         Σε περίπτωση  που κάποιος/α γονέας επιθυμεί τη διαγραφή ενός/μιας μαθητή/τριας από το Ολοήμερο πρόγραμμα χρειάζεται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μέσω μέσω της σελίδας gov.gr στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία διαγραφής του/της μαθητή/τριας από το Ολοήμερο πρόγραμμα.

            Για την απαλλαγή από τα διδακτικά αντικείμενα της Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Θρησκευτικών και σύμφωνα με το ΦΕΚ 3675/Β/9-8-2021 χρειάζεται να κατατεθεί ενυπόγραφη αίτηση από τους/τις γονείς των μαθητών/τριών που επιθυμούν την απαλλαγή εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων (έως τις 16 Σεπτεμβρίου) και η οποία θα εξεταστεί από το σχολείο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

          Μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δεν επιτρέπονται στους/στις μαθητές/τριες να φέρνουν  προσωπικά τους αντικείμενα (κουκλάκια, κάρτες, τάπες, αυτοκινητάκια κλπ) στο σχολείο. Όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1 δεν επιτρέπεται η κατοχή καμίας ηλεκτρονικής συσκευής (κινητό τηλέφωνο, smartwatch, mp3 κλπ) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

           Στη διεύθυνση https://drive.google.com/file/d/1M_Zw7qC12INqe2v3h3UWI7BrCZpA0wbW/view?usp=sharing μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του εγκεκριμένου εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, ο οποίος σύντομα θα τροποποιηθεί ως προς τις ώρες λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος μετά την ένταξή μας στα σχολεία με διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα.

Αγαπητοί γονείς,

            η εκπαίδευση στο σχολείο αποτελεί μια διαρκή και συνεχιζόμενη διαδικασία που είναι πολύπλευρη και έχει πολλές διαστάσεις. Μία από αυτές είναι η εκπαίδευση στην τήρηση  των κανόνων που κάνουν την κοινή πορεία των ομάδων ομαλή. Είμαστε σίγουροι/ες πως μέσα από την οριοθέτηση των πλαισίων λειτουργίας μιας  σχολικής μονάδας θα υπάρχουν πολλαπλά οφέλη για όσους/σες αποτελούν μέλη της σχολικής μας κοινότητας.

 

                                                                                   ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

                                                                                 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ