ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

        Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 14/6/19, τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων από τις 08:15 θα γίνει η  επίδοση των Τίτλων Προόδου και Σπουδών. Το τμήμα πρόωρης υποδοχής και το ολοήμερο δεν θα λειτουργήσουν.  Οι γονείς μπορούν να παραλάβουν τους τίτλους και από την Τρίτη 18/6 έως και την Παρασκευή 21/6.