ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ(ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ(ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ)

          Σας ενημερώνουμε ότι βάση την υπ΄ αριθμό  534/ΓΔ4/4-4-2017(Β΄1171)Υ.Α με θέμα: «Επιλογή δεύτερης και συγκρότηση τμημάτων» σας επισυνάπτουμε πίνακα Γυμνασίων που διδάσκεται η ιταλική Γλώσσα την οποία έχετε δικαίωμα να επιλέξετε για τα παιδιά σας. Για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλεται γραπτή δήλωση έως τις 4 Ιουνίου 2021. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς επιθυμούν να επιλέξουν για τα παιδιά τους στο Γυμνάσιο διαφορετική β΄ ξένη Γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτιολογημένη δήλωση έως τις 4 Ιουνίου 2021 η οποία θα διαβιβαστεί στο Γυμνάσιο μαζί με τη λίστα της β΄ ξένης Γλώσσας που παρακολούθησαν οι μαθητές/τριες στο Δημοτικό. Τη λίστα με τα Γυμνάσια στα οποία διδάσκονται τα Ιταλικά ως Β΄ξένη Γλώσσα μπορείτε να τη δείτε εδώ.