ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το υπ αριθμόν ΦΕΚ 4215/τ.β/10-8-2022 ΦΕΚ το σχολείο μας έχει επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου στο ολοήμερο πρόγραμμα με ώρα αποχώρησης για όσους/ες το επιλέξουν 17:30. Για τον καλύτερο προγραμματισμό του σχολείου καλούνται οι γονείς που επιθυμούν το/τα παιδιά των να παρακολουθήσουν το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα μέχρι τις 17:30 να αποστείλουν έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο e-mail του σχολείου συμπληρωμένη την αίτηση/εκδήλωση ενδιαφέροντος Για τη δημιουργία του σχετικού τμήματος απαιτούνται τουλάχιστον 10 εγγραφές. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον σχεδιασμό του ολοήμερου προγράμματος μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου στο άρθρο 371 αναφέρονται ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον διευρυμένο πρόγραμμα (16:00-17:30) ανάλογα πάντα και με την ειδικότητα των διαθέσιμων εκπαιδευτικών. Για όποια νεότερη εγκύκλιο από το ΥΠΑΙΘ. θα ενημερωθείτε σχετικά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΦΕΚ : https://drive.google.com/file/d/1rFbYWhhNnh6HLtOeDKV4fsFz279b3FuP/view?usp=sharing

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: https://drive.google.com/file/d/1ctynMu98YVAK6dAXrYiTuvG9KiUG43LU/view?usp=sharing

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση να συμπληρωθεί ΜΟΝΟ από τους γονείς που ενδιαφέρονται για παραμονή των παιδιών τους μέχρι τις 17:30.