ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

             Ενημερώνουμε ενόψει της μετάβασης των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο, πως το σχολείο μαζί με τον Τίτλο Σπουδών θα επισυνάψει και κατάσταση με τη 2η ξένη Γλώσσα που διδάχθηκαν οι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο. Όποιοι από τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών  έχουν λόγους να επιλέξουν διαφορετική 2η  ξένη Γλώσσα από αυτή που διδάχθηκαν οι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο, μπορούν να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 7/6/19  αιτιολογημένη γραπτή αίτηση στη Διεύθυνση του σχολείου. Επίσης ενημερώνουμε για τη δυνατότητα επιλογής στο Γυμνάσιο ως 2η ξένης Γλώσσας  της ιταλικής. Όσοι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών  επιθυμούν τη συγκεκριμένη επιλογή, πρέπει μέχρι την Παρασκευή 7/6/19 να υποβάλλουν σχετική γραπτή δήλωση. Στην περιοχή μας το Γυμνάσιο στο οποίο διδάσκεται η Ιταλική ως 2η ξένη Γλώσσα είναι το 1ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης.