ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

      Σας ενημερώνουμε ότι για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΘΟΥΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Οι γονείς των τάξεων μπορούν να επικοινωνούν  με τους εκπαιδευτικούς τις παρακάτω ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο του σχολείου 2109628881.

Α1 ΤΑΞΗ: Κάθε Τρίτη 10:00-10:45

Α2΄ ΤΑΞΗ: Κάθε Πέμπτη 10:45 -1130

Β ΤΑΞΗ: Κάθε Τετάρτη 08:30 - 09:30

Γ΄ ΤΑΞΗ: Κάθε Δευτέρα 11:45 - 12:25

Δ1΄ΤΑΞΗ: Κάθε Τρίτη 10:45 - 11:30

Δ2΄ΤΑΞΗ: Κάθε Τρίτη 09:00-09:40

Ε1΄ΤΑΞΗ: Κάθε Παρασκευή 09:00-09:40

Ε2' ΤΑΞΗ: Κάθε Δευτέρα 10:00 - 10:45

ΣΤ1΄ ΤΑΞΗ: Κάθε Πέμπτη 11:45 - 12:25

ΣΤ2΄ΤΑΞΗ: Κάθε Παρασκευή  10:00 - 10:45

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α1-Α2-Β-Δ1-Δ2-ΣΤ1-ΣΤ2: Κάθε Πέμπτη 09:00-09:40

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Γ-Ε1-Ε2: Κάθε Πέμπτη 09:40-10:00

ΓΑΛΛΙΚΑ: Κάθε Πέμπτη 10:00-10:45

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Κάθε Παρασκευή 09:40-10:00

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ: Α2-Β-Γ-Δ1-Δ2-Ε1-Ε2-ΣΤ1: Κάθε Πέμπτη 08:20-09:00

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α1-ΣΤ2: Η εκπαιδευτικός βρίσκεται στο σχολείο κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κάθε Τετάρτη 10:10-10:40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Κάθε Τρίτη 09:40-10:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα  - Πέμπτη και Παρασκευή

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Η εκπαιδευτικός βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τρίτη.

Οι συγκεκριμένες ώρες και ημέρες ενημέρωσης ισχύουν για το υπόλοιπο σχολικό έτος