ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

       Από σήμερα Τετάρτη 1/9/2021 το σχολείο μας επαναλειτουργεί στα πλαίσια του νέου σχολικού έτους. Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τις επόμενες ημέρες θα σταλούν ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αφορούν τη λειτουργία μας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ