ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

            Σας ενημερώνουμε ότι το Π.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ υλοποιώντας πρόγραμμα εμβολιαστικού ελέγχου των μαθητών των σχολικών μονάδων ευθύνης του προβαίνει σε έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας των παιδιών. Για το λόγο αυτό καλούνται όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν να  προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 30/11/18 το έντυπο συναίνεσης που μοιράστηκε στους μαθητές, καθώς και τη φωτοτυπία του βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή που θα περιλαμβάνει τόσο  την πρώτη σελίδα με τα στοιχεία όσο και τη σελίδα των εμβολίων.