ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

          Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις οδηγίες για την εγγραφη των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ    https://drive.google.com/file/d/1O1ZSr9SBlhcZcKQ6udVPyXaENl38EMty/view?u...

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ    https://drive.google.com/file/d/1Pe03_dSaFDfKKYjlcoxxLuCf-Hcn3I9n/view?u...