ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

    Πληροφορίες και λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής μπορείτε να δείτε εδώ.