ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

                   Όσοι μαθητές  της ΣΤ τάξης ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 μπορούν να δουν την εγκύκλιο για τα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  εδώ και την εγκύκλιο για τα ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ εδώ.  Η περίοδος των αιτήσεων είναι από τις 6 - 31 Μαΐου 2019.