ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

   Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τις άδειες ειδικού σκοπού.