ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021)

   Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020 με προσκόμιση των δικαιολογητικών στο σχολείο. (Πατώντας πάνω στα δικαιολογητικά μπορείτε να λάβετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, από όσα μπορούν να δοθούν από το σχολείο).

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014. 

 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 

1.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

 

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 

3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.),σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, που μπορείτε να δείτε εδώ.

 

4.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 

   5.Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου

α.Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο δημοτικό.

β. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

 

6. Αίτηση παρακολούθησης του Ολοήμερου Προγράμματος και του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής που μπορείτε να δείτε εδώ.

 

7. Δήλωση στοιχείων επικοινωνίας που μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται με Τίτλο ή Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή την Βεβαίωση Φοίτησης

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 08:30-14:00

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων πρέπει να τηρούνται όσα αναφέρονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/