ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021

     Δόθηκε στη δημοσιότητα  από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η εγκύκλιος για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα  καλλιτεχνικά Γυμνάσια για το σχολ. έτος 2020-2021. Την εγκύκλιο μπορείτε να τη δείτε εδώ, ενώ εδώ  μπορείτε να δείτε την κατάσταση επικοινωνίας των καλλιτεχνικών σχολείων και την αίτηση εγγραφής.  Η περίοδος εγγραφής είναι από 4-29 Μαϊου 2020 και όλα τα έγγραφα κατατίθενται απευθείας στα σχολεία ηλεκτρονικά. Καλό θα ήταν να προηγηθεί η επικοινωνία με το σχολείο.