ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ

            Σας ενημερώνουμε ότι με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα εφαρμοσθεί κατά τη διάρκεια του Σχ. Έτους 2019-2020 το αντικείμενο της κολύμβησης κατά προτεραιότητα στη Γ΄ τάξη. Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αρχικά είναι απαραίτητη διερεύνηση της συμμετοχής με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτεται μαζί με την ενημέρωση. Θα παρακαλούσαμε αυτό να γίνει μέχρι την Τετάρτη 2/10/19.  Ανάλογα με τη συμμετοχή θα ακολουθήσει  και δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα με περισσότερες λεπτομέρειες για την καλύτερη οργάνωση της δράσης. Την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. μπορείτε να τη δείτε εδώ.