ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

               Με εγκύκλιο της Δ΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας ξεκινά  για το σχολικό έτος 2018-2019 ο προγραμματισμός για την  εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στους μαθητές της Γ΄ τάξης σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό 172534/Δ5/15/10/2018  έγγραφο της Διεύθυνσης  Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Για την πραγματοποίηση του προγράμματος απαιτείται η μετακίνηση των μαθητών. Παρακαλούνται οι γονείς μέχρι την Τρίτη  6/11/18 να προσκομίσουν μέσω των μαθητών υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση για την άδεια μετακίνησης. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα απαιτείται η συμμετοχή των 2/3 του κάθε τμήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν, μόλις υπάρξει νεότερη ενημέρωση.