ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

       Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε δημιουργικές δράσεις, ταινίες για μαθητές των μικρών τάξεων.