ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

   Την Παρασκευή 31/1/20 οι μαθητές  της Γ΄ τάξης  με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των  τάξεων, κου ΒΑΣΙΛΗ  ΤΣΕΡΕΑ  και  ΓΙΩΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ  συνέχισαν  τις περιβαλλοντικές  δράσεις  στους χώρους του  σχολείου διαχωρίζοντας  υλικά για ανακύκλωση  που  είχαν  συλλεχθεί  από  την περσινή  σχολική χρονιά.Μαθαίνοντας την προέλευση  κάθε υλικού  διαχώρισαν  τα χαρτιά από  τα πλαστικά, τα γυαλιά  και άλλα  υλικά  τοποθετώντας  τα στους  αντίστοιχους κάδους. Δείγμα της δράσης  μπορείτε  να  δείτε  εδώ.