ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εισαγωγής στην Ε΄ τάξη της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά-Γερμανικά), καλούνται  οι γονείς της Δ΄ τάξης να προσκομίσουν μέχρι την Παρασκευή 7/6/19 στο σχολείο την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση με την γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους. Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τη βρείτε πατώντας εδώ.