ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021)

       Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η συγκέντρωση των αιτήσεων εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021 που είχε ξεκινήσει από την περίοδο της αναστολής λειτουργίας. Όποιος γονέας ενδιαφέρεται, καλείται να προσκομίσει στο σχολείο, αν δεν το έχει ήδη κάνει,  συμπληρωμένη την αίτηση συνοδευόμενη από βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων ή εκκαθαριστικό ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες ή κάρτα ανεργίας. Η προθεσμία για τη συγκέντρωση των αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 19/6/20, εφόσον τα σχολεία επαναλειτούργησαν.