ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

      Σας ενημερώνου με ότι ακολουθώντας τη διαδρομή ΜΑΘΗΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ Δ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019-Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ μπορείτε να δείτε τις προγραμματισμένες επισκέψεις τν τάξεων για το Α΄τρίμηνο του σχολικού έτους