ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ........ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ........ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Για τα τμήματα των Γαλλικών προτείνονται οι παρακάτω δράσεις για διασκέδαση, δημιουργία και ...εξάσκηση στη γαλλική γλώσσα. Πατάμε πάνω σε κάθε τίτλο, ώστε να ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος

VIDEOS

Για διαδραστική περιήγηση στο Παρίσι πατήστε εδώ

"Paris-Les10 merveilles d' une capitale" Πατήστε εδώ

"Paris-France city tour" Πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥ Πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Πατήστε εδώ

ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ   

1) Για τη ζωγραφιά 1 πατάμε εδώ  2 )Για τη ζωγραφιά 2 πατάμε εδώ  3) Για τη ζωγραφιά 3 πατάμε εδώ 4) Για τη ζωγραφιά 4 πατάμε εδώ 5) Για τη ζωγραφιά 5 πατάμε εδώ  6)Για τη ζωγραφιά 6 πατάμε εδώ  7) Για τη ζωγραφιά 7 πατάμε εδώ

ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ