ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

     Την Παρασκευή 1/3/2019 θα πραγματοποιηθεί  ο φετινός διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Ετιαρείας "Παιχνίδι και Μαθηματικά". Για να συμμετέχει ένας μαθητής στο διαγωνσμό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη. Ο διαγωνισμός αφορά μαθητές Ε΄και ΣΤ΄ τάξης. Τη δήλωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ