ΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

    Μια πολύ όμορφη δράση φιλαναγνωσίας που εφαρμόστηκε πέρσι πιλοτικά στο σχολείο μας καθιερώνεται φέτος με αποόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Πιο συγκεκριμένα για όλη τη σχολική χρονιά θα αφιερώνεται ένα δεκάλεπτο εβδομαδιαίως στη δράση "Δεκάλεπτο της σιωπηρής ανάνγωσης" ενός εξωσχολικού βιβλίου, το οποίο θα επιλέξουν να φέρουν οι μαθητές και το οποίο θα παραμένει στο σχολείο. Η δράση θα αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στο σχολείο μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στις τάξεις από τους εκπαιδευτικούς.