ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

          Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων για 14 ημέρες από 11/3/20 έως και 24/3/20.