ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΥΜ (Δ΄ΤΑΞΗ)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΥΜ (Δ΄ΤΑΞΗ)

           Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ 79/2017 το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) προσκομίζεται στην Α΄ τάξη κατά την εγγραφή και ανανεώνεται στη Δ΄ τάξη. Κατόπιν τούτου καλούνται οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Δ΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2019-2020 να προσκομίσουν έως τις 13/9/2019 το ΑΔΥΜ στο σχολείο. Το έγγραφο θα το παραλάβουν την ημέρα λήξης των μαθημάτων στις 14/6/19 μεζί με τον έλεγχο και τον τίτλο προόδου