ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

      Σχετικά με το αντικείμενο της κολύμβησης, η υλοποίηση του σχολείου μας έχει προγραμματιστεί για το γ΄τρίμηνο από 23/3/20 και μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με σχετική εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε εδώ, έχει ανασταλεί κάθε δραστηριότητα έως τις 22/3/20