ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

          Σχετικά με το φωτογραφικό υλικό από την ημέρα των χριστουγεννιάτικων δράσεων (13 Δεκεμβρίου 2019) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όποιος επιθυμεί να παραλάβει ό,τι αφορά την τάξη που φοιτά ο γιός/η κόρη του πρέπει να έρθει σε επαφή με τη διεύθυνση του σχολείου, ώστε να παραλάβει σχετική υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να επιστρέψει υπογεγραμμένη στο σχολείο και να προσκομίσει flash-disk στο οποίο θα μεταφερθούν οι φωτογραφίες της τάξης.