ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

                 Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπ΄ αριθμό Φ.7/51340/Δ1 / 10-5-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ και στα πλαίσια του προγραμματισμού του επόμενου σχολικού έτους μέχρι τη Δευτέρα 17/5/2021 πρέπει να οριστικοποιηθεί ο αριθμός των μαθητών/τριών που θα παρακολουθήσουν τα τμήματα του προαιρετικού προγράμματος (Πρωινή ζώνη, Ολοήμερο πρόγραμμα) την επόμενη σχολική χρονιά 2021-2022.

                 Για το λόγο αυτό οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορείτε να δείτε εδώ και να την επιστρέψουν στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 14/5/2021. Σημειώνεται ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.