1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ΤΑΞΗ

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ΤΑΞΗ

              Οι μαθητές/τριες της Ε΄τάξης με την καιοδήγηση της εκαπιδευτικού της τάξης, κας ΜΕΡΤΣΙΩΤΑΚΗ ΖΩΗΣ και του εκαπιδευτικού Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας, κου ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ προχώρησαν σε δεντροφύτευση στα πλαίσια του 1ου θεματικού άξονα του εργαστηρίου δεξιοτήτων και κατά την υλοποίηση του project "ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ". Στην υλοποίηση της δράσης σημαντική ήταν η βοήθεια από υπαλλήλους του τμήματος πρασίνου του Δήμου μας τους οποίους και ευχαριστούμε.